Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιχορηγείται από το κράτος. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του, ρυθμίζονται κυρίως από το Νόμο 3905/23-12-2010 «για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης».

Σκοποί του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι η:

  • Προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα
  • Προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλαδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα κινηματογραφικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νόμου, καθώς και η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6.

ekk logo

Untitled Document

622 Ταινίες Μ.Μ.
469 Ταινίες μ.μ
 

Κύλιση στην κορυφή