Προσθήκη ταινίας

Προσθέστε νέα ταινία η οποία δεν είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων


 


 


 


 

Στείλτε τουλάχιστον 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της ταινίας, κι αν υπάρχει διαθέσιμη και της αφίσας. 

Αποδεκτά φορμάτ φωτογραφιών png, jpg, jpeg, tiff, zip, rar ≥300dpi

Σε περίπτωση που επιλέξετε φωτογραφία με περιεχόμενο περισσότερα από 2 πρόσωπα, σε κοινή φωτογραφία, παρακαλούμε σημειώστε οπωσδήποτε το όνομα του καθενός ξεχωριστά.