Τρίγγου Έλλη
37 ΜΕΡΕΣ

Μαλικένζου Έρση
ANCHORWOMAN

Κίτσου Μαρία
APPLE PIE

Μποσταντζόγλου Γιάννης
BAODING BALLS

Λένης Κώστας
BEE... MY EYES