Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιχορηγείται από το κράτος. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του, ρυθμίζονται κυρίως από το Νόμο 3905/23-12-2010 «για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης».

Σκοποί του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι η:

  • Προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα
  • Προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλαδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα κινηματογραφικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νόμου, καθώς και η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6.

Επεξεργασία δεδομένων, παρακαλώ περιμένετε...
0
Ταινίες Μ.Μ. 600
Ταινίες μ.μ 443

Επεξεργασία δεδομένων, παρακαλώ περιμένετε...
0 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
Μ.Μ. 1 16 18 15 13 12 13 10 14 19 24 23 16 10 13 29 25 22 27 21 21 18 17 16 21 13 14 6 12 8 8 10 12 15 15 10 8 13 7 3 2 3 3 2 2
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
μ.Μ 0 14 13 8 9 7 4 6 2 10 18 7 12 12 9 17 20 24 24 17 11 12 11 6 17 12 8 4 5 17 20 20 9 12 16 8 7 9 3 0 0 0 1 1 1

Επεξεργασία δεδομένων, παρακαλώ περιμένετε...
0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
μ.Μ 0,25 0,27 0,22 0 0 0 1,16 3,16 1,18 2,10 6,22 3,07 3,40 6,13 6,17 7,15 2,26 2,50 3,16 4,23 6,19 2,08 5,57 5,42 3,35 5,30 7,10 5,43 6,11 5,10 2,07 5,14 4,10 2,05 6,18 3,13 1,16 2,16 1,15 2,16 2,11 2,20 3,16 4,20 0
Μ.Μ. 2,15 2,45 5,08 5,50 2,17 8,37 11,30 21,00 15,48 17,34 25,38 25,01 20,33 17,04 12,30 12,55 20,06 9,44 21,56 21,40 34,04 26,36 28,24 28,38 35,33 32,10 43,42 33,38 38,36 45,30 18,00 13,35 24,31 36,24 36,32 28,10 23,38 15,34 20,38 20,17 20,27 23,18 27,20 25,00 2,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Παραγωγές Μεγάλου Μήκους
 
Τίτλος :
Διάρκεια: Μεγ. μήκους - μικρ. μήκους
Ετος:
Από Εως
Συντελεστής:


 

Σύνολο :   Ταινίες 0

 
Κύλιση στην κορυφή